VALVOJAN LAUSUNTO
Alahärmän Kisan suunnistusjaoston nyt järjestämä aluemestaruuskilpailu käydään aivan uudessa ennen käyttämättömässä maastossa. Toki melko lähellä on kilpailuja järjestetty mm. Hunurijärvellä ja Huhtamäessä. Alla on tarkempaa tietoa maastosta, kartasta ja radoista.


Maasto

Kilpailumaasto pitää sisällään kaikki oleelliset pohjalaismaaston ominaispiirteet. On nopeaa avokalliota, hidastavaa suota ja varvikkoa, hienoa hiekkakangasta ja vielä rannikkoseuduille tyypillistä kivikkoa ja louhikkoa, kivikkoa ja varvikkoa esiintyy vielä yhdessä. Edellisiin kun vielä lisätään eri ikäiset talousmetsät niin ainekset on koossa. Maasto on pääosin tasaista, mutta korkeuserojakin on, enimmillän n. 20 m.


Kartta

Kartan laatua en voi kommentoida kuin olen ollut sitä itse työstämässä. Joitain linjauksia on hyvä tuoda tässä esille. Pyrkimys on ollut tukeutua kuvausohjeisiin. Niitten mukaan kiven alamitta n. 1 m, iso kivi minimissään 2 m, jyrkänne samoin n. 1 m. Soistuvana on kuvattu pitkää suopursua kasvava metsä, avokallio silloin kun paljas kivi näkyy ja myös jäkälän peittämä kallio kun kova kivi tuntuu jalan alla. Maaston kivikko-osassa kaikkia pieniä kiviä ei ole kuvattu, ne on korvattu yleistävillä louhikon ja kivikon symboleilla – kivikkoa ja louhikkoa tässä maaston osassa todella on. Myös kiviryhmän symbolilla on käytetty. Jotkut karttaan merkityt ajourat erottuvat huonosti maastossa.


Rastit/radat

Rastit ovat selkeissä, mutta useasti myös tarkoissa pisteissä. Nuorimpien radat kulkevat pääosin hyväpohjaisessa kangasmaastossa tukeutuen teihin, polkuihin ja metsäaukkoihin. Aikuisten radat pitävät sisällään pitkänmatkan kisaan oleellisesti kuuluvia pitkiä rastivälejä. Edellä kuvatut maaston ominaisuudet tuovat mukanaan haasteelliset reitinvalinnat kevyen juoksupohjan löytämiseksi. Maaston tasaisilla osuuksilla kompassi on tarpeen ja varovaisuus kivikkoalueella. Ratamestari on onnistunut välttämään rastiväleillä pahimmat kivikot, mutta ei aivan kaikkia. Ratojen pituudet numeroina , yleisen sarjan rataa lukuunottamatta, näyttävät lyhyiltä, mutta uskon että ohjeaikojen mukaan tulokset muodostuu.


Onnistuneita reitinvalintoja kaikille!


Voitto Erkinheimo

kilpailunvalvoja